Ceník prací

NÁZEV JEDNOTKA POZNÁMKA
       
PRÁCE VÝKOPOVÉ      
       
výkop ruční-hloubka 60 - 100 cm bm 300,- - 450,- dle zeminy
výkop technikou hod 750,-  
odvoz suti, skladné dle odpadu/m3 t/km 260,- - 1.200,-  
       
PRÁCE BOURACÍ      
       
bourání zdiva m3 680.- - 750.-  
ruční přesun hmot - dle materiálu, do 50 m t 250- - 350.-  
bourání betonů do 10 cm m2 240.-  
bourání železobetonu m3 1.500,- - 2.600.-  
sekání omítek m2 120,-  
sekání obkladů a dlažby m2 120.- - 180.-  
vybourání oken ks 250,-  
vybourání dveřních zárubní ks 350,-  
drtička na suť na místě t 350,-  
doprava drtičky km 35,- - 50,-  
řezání autogenem a flex kotoučem -dle složitosti hod 180,- - 240,-  
demolice střech - dle složitosti m2 150.- - 230.-  
sekání drážek pro elektro, voda, topení, plyn bm 60,- - 90,-  
stavební průrazy od 5 cm do 20 cm ks 50,- - 200,-  
       
PRÁCE ZEDNICKÉ      
       
omítky vápenné do 3 cm m2 130,-  
zástřik maltou m2 30,-  
štukování m2 80,-  
natažení lepidla s perlinkou m2 125.-  
pokládka obkladů a dlažby - dle složitosti m2 240,- - 350,-  
montáže lišt k obkladům bm 60,-  
penetrace stěn m2 15,-  
sanační postřik m2 90,-  
sanační omítka do 2 cm m2 110,-  
sanační štuk m2 90,-  
nivelační vyrovnání podlah do 5 mm m2 110,-  
zahození drážek pro vedení elektro,vody,topení,plynu bm 80,-  
zdivo do 45 cm/400 m3 1250,-  
malby -dle druhu barvy m2 18,- - 25,-  
zámková dlažba m2 180,- - 260,-  
obrubníky betonové bm 110,- - 160,-  
betonování základů, desek, věnců-dle složitosti m3 1.100,- - 2.200,-  
hodinové práce - dle potřeby mimo úkol hod 180.-  
zateplování fasád-polystyren,vata,odvětrání m2 850,- - 1.150,- vč. materiálu
sádrokartony - komplet m2 750,- - 950,- vč. materiálu
lešení / den m2 0,- - 10,-  
montáže ztraceného bednění m2 550,- - 700,-  
svařování potřebných komponentů na stavbě cm 50,-  
montáže překladů ks 150,- - 300,-  
montáž kovových zárubní ks 700,-  
montáž obložek ks 500,-  
zdění z cihel plných m3 3.500,-  
zdění příček od 5 cm do 20 cm m2 220.- - 280.-  
izolace svařované m2 100,-  
izolace tekuté-nátěry m2 60,-  
podřezání a izolace zdiva - dle složitosti bm 700,- - 1.200,-  
venkovní izolace základů a zdiva,odvodnění,vč.materiálu bm 1.000,- - 1.500,-  
špalety okenní, dveřní bm 240,-  
montáže rohových lišt bm 50,-  
nátěry - dřevo, kov - dle složitosti m2 80,- - 180,-  
frézování komínů vč. vložkování -průměr do 150 cm ks 3.000,-  
od 150 do 180 cm ks 3.300,-  
od 180 do 200 cm ks 3.500,-  
okna, dveře, brány, vrata - dřevo, plast ks dle skutečnosti vč.dodávky a montáže
       
ploty - beton,dřevo bm dle skutečnosti  
       
na veškerý stavební materiál bude vytvořen rozpočet dle skutečnosti      
       
PRÁCE TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ      
       
montáže trámů - dle složitosti bm 90,- - 120,-  
střešní podbití - dle složitosti m2 240,- - 320,-  
laťování bm 25,-  
střešní bednění m2 150,-  
montáže palubek m2 180,-  
montáže podlahovek m2 280,-  
montáže OSB desek m2 120,- - 180,-  
       
PRÁCE KLEMPÍŘSKÉ      
       
plechování komína - dle rozsahu   800,- - 1.500,-  
montáž - lišty závětrné bm 80,-  
montáž - lišty lemové boční bm 100,-  
okapnice bm 50,- - 100,- dle šířky
falcování a montáž plechů m2 380,- - 450,- dle složitosti
montáže okapů /žlaby,svody,objímky,háky,kotlíky,kolena bm 120,- - 180,- dle složitosti
montáže hromosvodů,vč.revize bm 150,- - 400,- vč. materiálu Zn, Cu
       
PRÁCE POKRÝVAČSKÉ      
       
montáž krytiny dle druhu m2 180.- - 350.-  
montáž střešních folií m2 50,- - 80,-  
montáž střešní izolace m2 90,- - 120,-  
montáž střešního okna ks 1.200,- - 2.500,- dle velikosti
montáž krajovek střešních bm 90,-  
řezání střešní krytiny-nároží, úžlabí bm 180.-  
montáž hřebene bm 150.- - 230.-  
montáž sítí ke krytině proti ptactvu bm 60,-  
       
PRÁCE ELEKTRIKÁŘSKÉ      
       
dle složitosti hod 180,- - 240,-  
revize elektro     dle modulů
       
PRÁCE TOPENÁŘSKÉ      
prováděny presem z uhlíkové oceli a Cu      
       
kompletní montáž kotelny /pouze práce/ ks 20 - 40.000,- dle složitosti
montáže rozvodů k jednomu telesu /radiátor,žebřík/ ks 2.200.- - 2.500.- dle složitosti
tlaková zkouška ks 2.300,- - 5.000,- dle objemu topení
na velké projekty bude vytvořen rozpočet      
       
PRÁCE INSTALATÉRSKÉ      
       
montáž WC ks 500,-  
montáž WC - závěsné ks 2.500,-  
sprchový kout ks 1.800,- - 3.600,- dle náročnosti
vana ks 1.200,- - 2.500,- vč.zazdění
umyvadlo ks 400,-  
baterie -vana, sprcha,umyvadlo,dřez ks 300,-  
roháčky ks 80,-  
rozvody potrubí 20 - 60 bm 80,- - 180,- dle velikosti
izolace trubek bm 30,- - 60,- dle velikosti
montáže odpadů 40 - 150 bm 50,- - 200,- dle velikosti
montáže přípojky na vodu,plyn,odpady   100,- - 300,- dle složitosti
vodárny   rozpočet dle skutečnosti
inženýrské sítě /voda,elektro,plyn,odpad   rozpočet dle skutečnosti
větší průměry voda,, odpad   rozpočet dle skutečnosti
       
BYTOVÁ JÁDRA      
       
vybourání, odovoz suti, stavba z ytongu, montáž, elektro,      
voda,odpady, dlažba, obklady, sádrokarton, strop,      
wc.vana,umyvadlo,bidet,baterie,malba      
vše na klíč dle požadavků zákazníka ks 120-150.000,-  
       
PŮDNÍ VESTAVBY      
       
rozpočet bude vypracován dle skutečnosti      
       
       
       
PAJOLA s.r.o.      
       
zajistí: revize - elektro, plyn, voda, hromosvody      
       
provede: tlakové zkoušky - voda, topení      
       
zařídí: dodávku materiálu i s dopravou      
       
dodá: vypracovaný rozpočet na malé i velké stavby      
       
SMLOUVA O DÍLO / SOD / je podmínkou.      
       
ZÁRUČNÍ DOBA NA POSKYTNUTÉ PRÁCE JE 36 MĚSÍCŮ AŽ 5 LET    
       
       
SPOLEČNOST JE KOMPLETNĚ POJIŠTĚNA NA VZNIKLÉ ŠKODY.    
       
       
       

 

Rychlý kontakt
Nový blok

FOTO